Soveltava fysiikka

. Sen olennainen ominaisuus on, että se ei tutki tiettyä fyysistä ilmiötä itsensä vuoksi, vaan teknisen tai monitieteisen ongelman taustalla. Tässä mielessä soveltavaa fysiikkaa tarkastellaan modernin tekniikan ja puhtaan fysiikan välillä.

Vaikka useimmissa yliopistoissa on yksi tai useampi sovelletun fysiikan instituutti fysiikan laitoksilla , vastaavia tieteellisiä osastoja tai yhdistyksiä ei ole. Tässä mielessä sovellettu fysiikka ei ole fyysinen kurinalaisuus, vaan se käsittää suuren määrän fysiikan aloja.

vastaavasti . Siellä käsitellyt aiheet tarjoavat yleiskuvan aihealueesta.

Sovelletun fysiikan teknologiset alueet ovat puolijohde -elementit , fotoniikka , suprajohtavuus , magneettinen tietojen tallennus , plasmafysiikka , hiukkaskiihdyttimet , nanoteknologia , sovelletut biotieteet, materiaalitiede ja prosessointi sekä laserit ja optiikka .

Katso myös

Yksilöllisiä todisteita

 1. Journal of Applied Physics - Tarkennus ja kattavuus. (Ei enää saatavilla verkossa.) AIP publishing, 2006, arkistoitu 16.
  kesäkuuta 2016
  ;
  luettu 16. kesäkuuta 2016
  .
 2. The Japanese Journal of Applied Physics - Soveltamisala. The Japan Society of Applied Physics, 2016,
  käytetty 16. kesäkuuta 2016
  .