Säilyvyys

olla.

Kenraali

.

Esineet ovat vaihdettavissa, jos niillä ei ole arvoa, joka ylittää aineellisen arvon, ja ne voidaan siksi korvata samalla arvolla, esim. Puhtaina hyödykkeinä , mutta ei taideteollisella tai historiallisella merkityksellä, keräilijän tai sentimentaalisen arvon kanssa .

Oikeudelliset kysymykset

Rikosoikeudessa yksi keskeisistä kriteereistä määrittelemiselle on tutkijan vaihtokelpoisuus "tekijän takana olevan tekijän" tapauksessa epäsuoran tekotavan puitteissa organisaation sääntöjen nojalla.

Kiinteistölainasopimus

.

Katso myös