Pan-semitismi

Kun Pansemitismusta kutsutaan kahdeksi erilaiseksi politiikaksi, kukin juutalaisille ja arabeille, molemmat niin kutsutut semiittiset kansat palaavat takaisin.

kirjallisuus

  • Karl Bleibtreu : Suuri Dreyfuss-huijaus. Panos pansemitismin psykologiaan . Schwetschke-kustantamo, Berliini 1899.